Aanvragen

 

Initiatiefnemers geven het bestuur met hun aanvragen een veelkleurig beeld van de samenleving, de noden, de idealen en de vernieuwingsimpulsen.

Projectaanvraag

Uw aanvraag dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer.

Studiefinanciering

Voor studenten gelden andere voorwaarden. Lees meer.

Peetschappen

Komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, dan bestaat de mogelijkheid om een peetschappenkring op te zetten. Lees meer.


Evaluaties

Wij ontvangen graag doch uiterlijk drie maanden na afronding van uw project,
een digitale evaluatie van ongeveer één A4. Lees meer.


Vergaderdata

Het Dagelijks Bestuur vergadert in principe één keer per maand. Deze data zijn vastgesteld. Lees meer.