evaluaties

 

Titus. Beeld: Rembrandt van Rijn.

De Iona Stichting wil zich als een lerende organisatie opstellen. Daarbij streeft zij ernaar de samenwerking met de aanvragers meer concreet vorm te geven. Om goed zicht te krijgen op de realisatie van uw initiatief en daarmee op de wijze waarop onze stichting dit zo goed mogelijk kan ondersteunen, ontvangen wij graag zo snel mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na afronding van uw project, een digitale evaluatie.
Klik hier voor richtlijnen voor een korte evaluatie. Klik hier voor richtlijnen voor een lange evaluatie (nodig bij lang lopende projecten).