studiefinanciering

 

Oefening baart kunst. Beeld: Wassily Kandinski

Studiefinanciering lijkt soms een kwestie van formulieren en financiën. Voor de aanvrager is studiefinanciering echter het sluitstuk van initiatief bij uitstek: het vernieuwen van je eigen leven! Wij hopen dat onze schenkers dat ook zien, want studenten van instellingen van levensbeschouwelijke aard krijgen geen studiefinanciering van de overheid, noch van de meeste grote fondsen.

Het fonds Onderwijs & Ontwikkeling is bestemd voor verschillende vormen van zelfontwikkeling. Denk hierbij aan een antroposofische beroepsopleiding, een cursus of een training. Ondersteuning voor de beroepsopleidingen wordt meestal verleend in de vorm van een renteloze lening voor (een deel van) het collegegeld. Om praktische redenen beperken wij ons tot opleidingsinstituten in Europa waarmee wij een verbinding hebben.

In principe kunnen renteloze leningen toegekend worden:
• indien u niet ouder bent dan 35 jaar;
vanaf het tweede studiejaar (omdat wij een eerste studiejaar beschouwen als proefjaar);
• voor een eerste beroepsopleiding;
• wanneer wij overtuigd zijn van de motivatie van de student.
• Wanner de aanvraag ons drie maanden voor aanvang van de studie bereikt heeft.

Voor een korte cursus of training gelden deze restricties niet.

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van het volgende formulier: vragenlijst renteloze lening
U kunt uw aanvraag richten aan:

Iona Stichting
Onderwijs & Ontwikkeling
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam

Of per e-mail: iona@iona.nl.

Wilt u meer weten over studiefinanciering, neem dan contact op met het secretariaat.