vergaderdata

 

In eerste instantie worden de aanvragen op kantoor beoordeeld en besluit de directeur welke aanvragen op de agenda van de bestuursvergadering worden gezet.
De complete aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering op kantoor ontvangen te zijn. Wij maken u erop attent dat wij niet achteraf kunnen financieren.

Wij sturen u een brief met ons besluit.

Let op: het bestuur kan besluiten een bepaalde vergadering naar een andere dag te verschuiven. Neem bij twijfel contact op met het secretariaat.

 

Vergaderingen 2018


9 januari
13 februari
13 maart
10 april
15 mei
12 juni
11 september
2 oktober
6 november
12 december