Convenant

 

Op 11 maart werd een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de charitatieve vermogensfondsen ondertekend.
De beide partijen willen als partners inzake het publieke belang optrekken. Partners die met behulp van vaste structuren kennis delen en waar mogelijk hun beleid en investeringen op elkaar afstemmen.