Iona en creatieve spanning

 

Daar waar een beweging stilvalt, is het de uitdaging een andere beweging te zien gebeuren.
 

De Iona Stichting gaat over samenhang. Over de creatieve spanning die heerst tussen vraag en aanbod. De spanning tussen uzelf en de wereld om u heen. In die tussenruimte, die vrije ruimte, is het ons doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen voor goede projecten die beantwoorden aan de noden van de tijd. De Iona Stichting is een kans.

Ignaz Anderson, directeur