Iona-Platform Migratie en Vrijescholen

 

Na  een bijeenkomst in Berlijn rondom Vrijeschoolpedagogie en sociaal pedagogie wereldwijd heeft de Iona Stichting in april 2016 het initiatief genomen tot de start van een platform om scholen en instituten te stimuleren tot actie. Dit kleinschalige initiatief is door vijftien mensen opgenomen en wordt door kwartiermaakster en oud Vrijeschool leerling Marie José van Schaik in goede banen geleid. Zij heeft nationaal en internationaal veel ervaring opgebouwd met de ondersteuning van migranten en stelt haar kennis beschikbaar aan de deelnemers.

Het platform is bedoeld als verbindende factor; ervaringen en inspiratie worden uitgewisseld en versterkt. Tot nu toe werden middels het platform acht initiatieven gesteund met in totaal € 24.000,-
Het platform staat open voor initiatiefnemers die bij concrete plannen betrokken zijn.
In het kader van het jubileum Iona-50 jaar heeft de Iona Stichting voor dit project diverse schenkingen  mogen ontvangen.

Voor vragen over het platform mail naar: iona@iona.nl


Adriaan Roland Holstschool - Een schoolkamp op Texel voor de Taalklas