bestuur

 

Algemeen Bestuur

1e rij v.l.n.r. Edward de Boer, Ignaz Anderson, Selma Steenhuisen, 2e rij v.l.n.r. Clarine Campagne, Désanne van Brederode, Eleonore Sijmons, Jan Huisman, 3e rij v.l.n.r. Maarten Roest Crollius,  Dolf van Aalderen, Michiel ter Horst


Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De DB leden vergaderen in principe één keer per maand. Het AB komt over het algemeen vier keer per jaar samen. Leden van het DB hebben ook zitting in het AB. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter - Edward de Boer
Edward wordt gefascineerd door dynamieken in organisaties. Hij werkt op het grensvlak van organisatieontwikkeling en opleiding en professionele scholing. In dat kader begeleidt hij organisaties en teams in binnen- en buitenland. Edward is gespecialiseerd in het thema intuïtie, leiderschap en besluitvorming. Hij doet hier onderzoek in en treedt regelmatig op als spreker voor dit thema.

Secretaris - ir. Clarine Campagne
Clarine is werkzaam als organisatieontwikkelaar en coach. Door het Propedeutisch Jaar aan de Vrije Hogeschool kwam Clarine in contact met antroposofie. Zij is projectleider van het Iona initiatief Antroposofie & Samenleving.

Penningmeester - drs. Jan Huisman
Jan werkt als organisatieadviseur bij Hasper en van der Torn. Een belangrijke focus daarbij is het verbinden van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

 

Algemeen Bestuur

Maarten Roest Crollius
Maarten is werkzaam bij de Waldorf School Kennemerland / Kleverpark. Zijn werk en zijn  bestuursschap zijn in lijn met de idealen van de individuele ontwikkeling van de mens en de creatie van ruimte en groei.

Eleonore Sijmons
Eleonore is werkzaam als toezichthouder in de financiële sector. Daarvoor was zij werkzaam als advocaat. Zij voelt zich verbonden met de beeldende kunst en ziet de Iona Stichting als een belangrijke schakel tussen mensen die op verschillende wijzen een persoonlijke bijdrage willen leveren aan positieve maatschappelijke ontwikkelingen.

Selma Steenhuisen
Selma werkt op de raakvlakken van sociaal ondernemerschap en onderwijs. Ze geeft les en ontwikkelt graag nieuwe manieren om les te geven. Ze wil jongeren inspireren om bij te dragen aan een duurzame toekomst. De Iona stichting is voor haar een ideale plek om de vinger aan de pols te houden van maatschappelijke vernieuwingen en samenwerking.
 

Erebestuursleden

Dolf van Aalderen
Dertig jaar is Dolf directeur van de Iona Stichting geweest. Door zijn grote verdiensten voor de stichting is hij tot erebestuurslid benoemd. Dolf kreeg veel inspiratie uit aanvragen en initiatieven. Het heeft hem al die jaren gestimuleerd en verheugd om intensief samen te werken met mensen die iets goeds tot stand willen brengen.

mr. Michiel ter Horst
Michiel beschouwt de stichting als de rode draad in zijn leven, onder meer door de hartelijke verbondenheid met de mensen waarmee hij mag samenwerken. Vanwege zijn  voortdurende betrokkenheid is Michiel in 2013 benoemd tot erebestuurslid.
 

Directeur

Ignaz Anderson (zie secretariaat).