downloads/archief

 

Iona Stichting

* Statuten
* Beleidsplan 2017
* Jaarverslag 2012. Zie eerdere versies onder jaarverslagen)
Behorend bij jaarverslag 2012: Anish Kapoor en Pierre Audi over grensbeleven naar aanleiding van de voorstelling Parsival
* Nieuwsbrief 2012. Zie eerdere versies onder nieuwsbrieven)

*Lezing Désanne van Brederode tijdens symposium De omvorming van het alledaagse tot kunst op 17 november 2014

* Toespraak van scheidend voorzitter Michiel ter Horst tijdens de jaarvergadering op 22 maart 2013
* Lezing prof.dr.ir. E.T. Lammerts van Bueren tijdens de jaarvergadering op 22 maart 2013

* Interview met directeur Ignaz Anderson over de kracht van de geefsector: Niet economisch denken, maar ecologisch doen. Kracht in NL, 29 november 2013
 

Iona initiatieven

Lievegoed Academisch Netwerk

Visiedocument

www.lievegoedacademischnetwerk.nl
Statuut

Christine Gruwez
Christine Gruwez is overtuigd dat de mens in staat is het eigen leven vorm te geven naar zijn beeld, hij is faber sui. Taal speelt daarbij een cruciale rol: in de wetenschap van de vrede, in de dialoog tussen Christendom en Islam, tussen westerse levensbeschouwingen en andere visies gaat het vooral om het begrijpen van elkaars taal. Lees verder

Gezondheidszorg
* 2012: Zorg is teruggebracht tot een taaie kostenpost. Artikel verschenen in de Volkskrant op 8 oktober, n.a.v. het congres Gezonde Zorg

Ouderschap
* 2012: 'Luister 's naar ouders!'. Artikel verschenen in het NRC Handelsblad op 1 oktober, van Martine Borgdorff

2008: verslagen congres Ruimte voor Ouderschap op 25 juni
* Verslag Marije Verbeeck
* Verslag Martine Borgdorff

2006: samenvattingen van de expertbijeenkomsten ouderschap
* 24 mei: Wat heeft het kleine kind nodig voor een gezonde ontwikkeling?
* 1 juni: De problematiek van de spagaat tussen baan en ouderschap
* 21 juni: De verantwoordelijkheid van de overheid naar kinderen en ouders
 

Divers

2013
* Het Earth Charter. De Iona Stichting onderschrijft het Handvest van de Aarde, een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.

2012

* Een verkenning van ons geld systeem; problemen en mogelijke oplossingenPublicatie van Economy Transformers in samenwerking met OxfamNovib, gefinancierd vanuit de Iona Stichting.

 

Archief

2011
* Verslag symposium Filosofie van de Vrijheid - 1 oktober - artikel uit tijdschrift De Aardespiegel
* RS 150 Rudolf Steiner Express van 24 t/m 28 februari - door N. Roztocki
*
Presencing Global Forum in Boston op 24-25 oktober - door N. Roztocki

2010
* Toelichting Otto Scharmer - In het kader van de bijeenkomst rondom de Nederlandse vertaling van Theory U op 8 maart
* Toelichting Arthur Zajonc - In het kader van de bijeenkomst rondom de Nederlandse vertaling van Meditation op 8 maart
* Een vorm van beschaving - Lezing Klaas van Egmond tijdens de Iona jaarvergadering