ontstaan en ontwikkeling

 

De oprichters van de Iona Stichting: Jan en Ernée van der Linden-'t Hooft

17 maart 1966: Jan van der Linden en zijn echtgenote Ernée van der Linden-’t Hooft richten de Iona Stichting op. De naam ontlenen de architect en de kunstenares aan het inspirerende Schotse eiland Iona: ooit een belangrijke spirituele voedingsbron voor heel Europa. Ze willen een brug vormen tussen maatschappelijke vernieuwing, kunst en antroposofie. Het oprichtingsstatuut heeft het karakter van een persoonlijk initiatief.

Vanaf het begin is de Iona Stichting nauw betrokken bij talloze projecten: voordrachten, tentoonstellingen en concerten. Zij biedt jonge kunstenaars de gelegenheid te exposeren en op te treden. Daarnaast worden studiebeurzen verstrekt en culturele jongerenreizen georganiseerd.

In de jaren zeventig ontwikkelt de Iona Stichting zich tot dienstenorgaan voor instellingen met een door de antroposofie gewekte impuls tot vernieuwing. Ze adviseert, werkt mee in oprichtingsbesturen, doet secretariaatswerk, financiert, werft fondsen en organiseert culturele activiteiten op het gebied van onderwijs (vrijescholen), gezondheidszorg (therapeutica), voeding en landbouw (biologisch-dynamisch).

Gedurende de jaren tachtig wordt bovenstaande verder uitgebouwd en wordt het gebied van de kunsten verder verdiept vanuit het thema De samenhang der kunsten. Hoogtepunt is het druk bezochte symposium in 1987: The spiritual in Art te Den Haag.

Door de val van de Berlijnse Muur verschuift de aandacht van de Iona Stichting in de jaren negentig meer naar Midden- en Oost-Europa. Landbouw, zorg en onderwijs vragen hier om hervormingen.

Vanaf het begin van het nieuwe millennium is de antroposofie meer algemeen toegankelijk voor een groot deel van de samenleving. Bewustwording is breed maatschappelijk in opkomst door zoekconcepten als duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en transparantie. Dit brengt ook samenhang in de aandachtsgebieden van de Stichting. Met koplopers op talloze gebieden wordt intensief samengewerkt.

De Iona Stichting ontwikkelt op basis van bovenstaand besef ook een vruchtbare samenwerking met nationale en internationale collegastichtingen. Daarbij speelt het begrip lerende organisatie een belangrijke rol.