Antroposofie en Samenleving

 

Gezamenlijke inspiratie. Bordtekening Rudolf Steiner

Het gezamenlijke veld van antroposofische organisaties heeft een grote maatschappelijke impact, veel groter dan meestal gedacht wordt. Toch is er veel te verbeteren, met name in het spanningsveld tussen de voor leerlingen, cliënten en patiënten vereiste sfeer van rustige aandacht, de budgetterings-, beheers- en verantwoordingstechnieken van de huidige tijd en de vernieuwingsnoodzaken om toekomstbetrokken te blijven. In ons project Antroposofie en Samenleving kijken wij met leidinggevenden van antroposofische organisaties samen in dat spanningsveld en helpen wij om bruggen te slaan tussen de krachtenvelden in die organisaties.

In enkele pilot-leergroepen werkten leidinggevenden van verschillende antroposofische instellingen samen. Ze behandelden vraagstukken die speelden binnen hun organisaties en leiderschapsvraagstukken.

Belangrijke onderwerpen waren onder andere:
• Wat kunnen we doen om onze maatschappelijke bijdrage te versterken?
• Hoe kunnen we de communicatie en samenwerking met andere maatschappelijke instellingen bevorderen?
• Hoe kunnen we vanuit onze identiteit antwoord vinden op vragen en eisen die op ons afkomen?

Vanuit die leergroepen zijn we met grotere groepen leidinggevenden gaan werken aan Theorie U van Otto Scharmer en Meditatie van Arthur Zajonc.

Theorie U


Projectleider is Clarine Campagne. Zij organiseert leergesprekken voor leidinggevenden, jaarcursussen Antroposofie en werk, algemene Theorie U dagen, intervisie voor directeuren en leidinggevenden en zij treedt in contact met de betreffende koepelorganisaties.

De Iona Stichting blijft het werken vanuit deze inspiratie bevorderen. Actueel zijn nu de verschillende cursussen.

Wilt u meer informatie over dit project,
neem dan contact op met Clarine Campagne: clarinecampagne@gmail.com
of met het secretariaat.