Living Architecture

 

In het kader van het Iona architectenjaar 2000 kwam, in nauwe samenwerking met architect Pieter van der Ree, de tentoonstelling Organische Architectuur, mens en natuur als inspiratie voor het bouwen op organische wijze tot stand. Inmiddels is de tentoonstelling op diverse plaatsen te zien geweest. Begin 2013 stond de tentoonstelling in Tallinn, Estland. Inmiddels is de tentoonstellingsopzet volledig herzien en zal die in de zomer van 2017 zal naar de Filipijnen reizen.

Met de tentoonstelling wordt geprobeerd ideeën zichtbaar te maken waarmee de architectuur vernieuwd kan worden. Actuele thema's als ecologisch, duurzaam en sociaal komen hiermee in een bredere context te staan. Cultureel bepaalde bouwtradities uit diverse landen kunnen op eigentijdse wijze getransformeerd worden.

Bij de tentoonstelling is een uitgebreide Duits- en Nederlandstalige catalogus verschenen met als titel: Organische architectuur, mens en natuur als inspiratiebron voor het bouwen en een actuele Engelse brochure Living Architecture Balancing Nature, Culture and Technology beide van geschreven door Pieter van der Ree.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website Living Architecture

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.