Schenken

 

Zonder zaaien valt niet te oogsten. Beeld: Vincent van Gogh

De Iona Stichting kan niet bestaan zonder schenkers. Het meest wezenlijke deel van het financiële resultaat bestaat immers uit giften en nalatenschappen. Schenken heeft inhoudelijke, menselijke en technische aspecten. De menselijke dimensie is de kern: het verzorgen van tussenmenselijke ruimte, waarin van twee kanten een vertrouwensband kan groeien. Dit geldt bij ons bemiddelingswerk, maar ook bij schenkingen en toekenning van steun. Wij ervaren dagelijks hoe de kracht van vertrouwen bij het verlenen van steun een aanvrager vleugels kan geven.

Inzicht is de inhoudelijke dimensie. Schenken is een handeling uit vrije wil, wanneer inzicht en een warm hart samengaan. Het is dan ook goed om over grotere schenkingen in gesprek te gaan en alle aspecten te spiegelen aan de deskundigheid van een ervaren organisatie. De technische dimensie komt vooral tot uiting bij grote aantallen schenkingen en aanvragen.

U kunt de Iona Stichting op de volgende manier ondersteunen:

Schenken

Wanneer u het werk van de Iona Stichting wilt ondersteunen of projecten welke u de moeite waard vindt en passend binnen de doelstelling van de stichting wilt steunen kan dat ten alle tijden. Deze laatste dienst verlenen wij kosteloos. Lees meer.

Periodiek schenken

Als u de stichting structureel wilt ondersteunen, kunt u kiezen voor een periodieke gift met een schenkingsakte. U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus.
Lees meer.

 

Nalaten en legateren

U kunt de Iona Stichting in uw testament tot erfgenaam benoemen of de stichting een legaat nalaten. Ook kunt u bij testament een fonds op naam instellen. De Iona Stichting is als ANBI geheel vrijgesteld van erfbelasting.
Lees meer.

Fonds op Naam

Een heel bijzondere manier van geven is een Fonds op Naam. U bepaalt zelf naam en doel van het fonds.
Lees meer.

Door onze ANBI-status krijgt u een deel van uw gift terug van de fiscus.
Lees meer.