(periodiek) schenken

 

Kunst = kapitaal = vermogen. Beeld: Vincent van Gogh

Iedere steun aan de Iona Stichting is behalve geld ook een bewuste intentie, en daarmee een spiritueel gegeven, dat werkzaam kan worden waar het in gesprek gebracht wordt. Maar ook spontane schenkingen ervaren wij als een stimulans voor ons werk.


Schenking

Een schenker kan voldoende geïnformeerd zijn en op grond daarvan spontaan tot een schenking komen, al of niet met een aangegeven bestemming. Niet zelden is alsnog persoonlijk overleg gewenst. Dit overleg kan plaatsvinden op initiatief van de schenker of op initiatief van de Stichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in bepaalde projecten.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking aan uw Fonds op Naam kan extra plezierig uitpakken: u kunt dan gebruik maken van het netwerk en de expertise van de Stichting. Zo kunt u mee vormgeven aan het uitgavenbeleid vanuit uw fonds, waardoor zich een boeiend en vruchtbaar samenwerkingsverband met Iona kan ontwikkelen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. 

Schenkingsakte

De periodieke schenking met een schenkingsakte is onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt waarvan u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig zijn. Vanuit onze fiscale deskundigheid kunnen wij u hierbij adviseren. Als iemand ruim voldoende vermogen heeft voor het levensonderhoud, dan kan een periodieke schenking er zelfs toe leiden dat de schenker in het geheel geen belasting meer verschuldigd is. Een modelakte is via het secretariaat verkrijgbaar. 

Belastingvoordeel

Bij schenkingen gelden voor de aftrekbaarheid de bekende grenzen van ten minste 1% en ten hoogste 11% van uw belastbare som. Periodieke schenkingen kennen deze grenzen voor aftrekbaarheid niet. 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Ignaz Anderson of Sonja Telman via het secretariaat.