fiscale aspecten

 

Meer geven kost minder. Beeld: Vincent van Gogh

De Iona Stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor u is het voordeel dat uw schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De Iona Stichting heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel

Wilt u optimaal gebruik maken van de schenkvrijstelling dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar te doen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkt u al aan Iona op basis van een bestaande periodieke gift, dan kunt u overwegen het extra bedrag dat u van de fiscus terugkrijgt aan ons te schenken, al dan niet in de vorm van een nieuwe periodieke gift.
 

Voorbeeld: 
Een schenker heeft een verzamelinkomen van € 45.000,=
De partner heeft een verzamelinkomen van     € 15.000,=
Het gezamenlijke inkomen is                                € 60.000,=

De periodieke schenking is per jaar                     € 1.500,=
Het belastingvoordeel is                                        €    606,=
De schenking kost netto                                         €   894,=

Eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.


Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Ignaz Anderson of Sonja Telman via het secretariaat.