fonds op naam

 

Schoonheid verdubbelen. Beeld: Vincent van Gogh

Een bijzondere manier van schenken is mogelijk in de vorm van een Fonds op Naam. Een schenking wordt daardoor in datzelfde jaar al fiscaal aftrekbaar, ook als het uiteindelijke doel van de donatie in één van de volgende jaren gekozen wordt.

Door zorgvuldige persoonlijke afstemming kan de oprichter van een Fonds op Naam een samenwerking met de Iona Stichting ontwikkelen. Dit heeft voor beide partijen voordelen: de schenker verleent extra armslag aan de Iona Stichting en wij staan de schenker terzijde met ons netwerk, onze ervaring, met praktische en fiscale deskundigheid, met mogelijkheden tot co-financiering, en vooral met levensvreugde. Want schenken geeft vreugde en plezier, vooral als de schenking tot stand komt in goed onderling contact, met inzicht en warmte.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Ignaz Anderson via het secretariaat.