nalaten en legateren

 

Zonder Wij geen leven. Beeld: Vincent van Gogh

U kunt de Iona Stichting opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de stichting na overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt.


Ook kunt u ons tot (mede-) erfgenaam benoemen. Iona ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap. Met bijzondere toewijding verzorgt de Iona Stichting doel en motief van erfstellingen en legaten. Particulieren vermaken een legaat of hun erfenis aan de Iona Stichting met het oog op continuïteit in de zorg voor bepaalde doelen. Wij streven ernaar om vooraf in verbinding te komen met de idealen die een erflater aan de nalatenschap wil meegeven.

Met het oog op de schenkbelasting en erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) profiteren de schenkers en de Iona Stichting van een algehele vrijstelling voor ANBI-stichtingen. Een legaat aan kleinkinderen kan oplopen tot 36%, aan neven en nichten zelfs tot 40%, terwijl de Iona Stichting dankzij de ANBI-status 0% betaalt. En aangezien de Iona Stichting als dienstenorgaan geen kosten in rekening brengt, kunnen schenkingen en legaten door Iona voor de volle 100% worden aangewend voor de door de schenker aangegeven doelen, voor zover die passen in de doelstellingen van de Iona Stichting.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Ignaz Anderson via het secretariaat.